Haber Detayı
13 Şubat 2020 - Perşembe 19:47 Bu haber 411 kez okundu
 
İBB, Kanal İstanbulʹa karşı harekete geçti: Avukatlar durdurmak için başvurdu
GÜNDEM Haberi
İBB, Kanal İstanbulʹa karşı harekete geçti: Avukatlar durdurmak için başvurdu

İstanbulʹun gündemini uzun bir süre daha meşgul edecek Kanal İstanbulʹa karşı yeni hamle İBBʹden geldi. İBB avukatları, Kanal İstanbul Projesine ilişkin ÇED Olumlu Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine İstanbul 6. İdare Mahkemesiʹnde dava açtı.

 

ʹÇED KARARININ DURDURULMASI GEREKİRʹ

 

Dava dilekçesinde, ʹİdari Yargı Uygulama Yasasıʹnın (İYUY) 27. Maddesiʹnin 2. fıkrasında ʹidari işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararların birlikte gerçekleştiği hallerde yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralıʹ yer almakta olup,açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlara yol açacak olan dava konusu ÇED Olumlu Kararının öncelik ve ivedilikle yürütmesinin durdurulması da gerekirʹ denildi.

 

ANAYASAʹYA AYKIRI DENİLDİ

 

ÇED Raporuʹnun yasal düzenlemelere, planlama ve şehircilik ilke ve tekniklerine, kamu yararına, Anayasa ile Çevre ve İmar Mevzuatına, Uluslararası Sözleşmelere aykırı olduğuna dikkat çekilerek, uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlara yol açacak olması nedeniyle dava açma zaruretinin doğduğu kaydedildi. ʹKÜLTÜREL MİRAS DEĞERLENDİRİLMEDİʹ Sürece ve esasa yönelik iptal gerekçeleri özetle şu başlıklar halinde ifade edildi: ʹBoğaz ve Boğaza alternatif bir kanal olması nedeniyle, İstanbul ölçeğinde bölgesel olarak değerlendirilmesi gerekir. Boğaziçiʹnden Tarihi Yarımadaʹya kadar tüm İstanbulʹu etkileyecek projede kültürel mirasa ilişkin yeterli değerlendirme yapılmamıştır.

 

ʹPROJEDE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YOKʹ

 

ÇED ekibinde şehir plancısı; kültürel mirasa etkisinin değerlendirildiği raporda mimar, restaratör mimar veya sanat tarihçisi olmaması, projenin etkisinin yeterince algılanamadığı ve her yönü ile değerlendirilmeye gerek görülmediğinin en önemli işaretlerinden birisidir. Projenin paydaş kurumları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı yer almamaktadır. Dünya Mirası Listesine girmiş tarihi ve kültürel alanların etki değerlendirilmesinin bağımsız ve konunun uzmanları tarafından hazırlanması gerekirken yapılmamıştır. İstanbulʹun 8500 yıllık tarihi ve kültürel mirası tehdit altındadır.

 

ʹULUSLARARASI ANLAŞMALAR İRDELENMEDİʹ

 

Uluslararası anlaşmaların irdelendiğine dair raporda herhangi bir bilgi ve değerlendirme bulunmamaktadır.

 

ʹÇED RAPORUNA İTİRAZLAR DİKKATE ALINMADIʹ

 

Nihai ÇED Raporunda yapılan itirazlara öneri ve görüşlere yer verilmesi gerekirken hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır. Hatta sayfa numaralarının bile değişmediği görülmüştür. Rapor, ilgili mevzuata uygun imar planlarının yapılıp onaylanmasından sonra hazırlanması gerekirken Çevre Düzeni Planı dahi ÇED Raporu sonrası onaylanmış, alt ölçekli planlar ise henüz hazırlanmamıştır. Bu husus mevcut hukuki düzenlemeler ve yerleşik yargı kararları gereği başlı başına bir iptal nedenidir.

 

ʹRANT PROJESİ OLDUĞU KABUL EDİLDİʹ

 

Proje geliştirilirken kamu yararı gözetilmemiş, bizzat yatırımcı Bakanlıkça bunun bir rant projesi olduğu ikrar edilmiştir. ÇED Raporunda yer verilen verilerden de anlaşılacağı üzere Proje kamuya yüksek ve önceliği olmayan maliyetler yükleyecektir. ʹEKOLOJİK SİSTEM TAHRİP OLACAKʹ Kentin su kaynakları, orman, tarım ve mera alanları yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ekolojik sistem tahrip olacaktır. ʹGEMİ KAZALARINA DAHA AÇIKʹ Kanal, seyir emniyetinin sağlanması açısından doğru bir tercih değildir. Boğazʹdan üç kat daha dar olması nedeniyle kazalara daha açıktır. Ayrıca Montrö Boğazlar Sözleşmesi gereği, gemilerin kanaldan geçmeye zorlanması mümkün değildir. 3194 Sayılı İmar Kanunuʹnda yapılan değişiklikle yasal hale getirilen su yolu tanımı, kamu yararı düşüncesi olmaksızın yalnız özel çıkarlar için veya yalnız belli kişilerin yararına olarak kanun hükmü konulamaz prensibi gereği Anayasaʹya aykırıdır.

 

ʹ400 BİNİN ÜZERİNDE AĞAÇ KESİLECEKʹ

 

Jeolojik, jeomorfolojik, jeoteknik, mühendislik jeolojisi, jeofizik, hidrolojik, hidrojeolojik, depremsellik, tsunami, yeraltı jeolojisi bakımından güvenli bulunmamaktadır. Olası bir deprem durumunda kullanılacak rezerv alanlar amacı dışında yapılaşmaya açılmıştır. Kesilecek ağaç miktarı ÇED Raporunda belirtildiği gibi 201 bin değil 400 binin üzerindedir. ʹDSİʹNİN GÖRÜŞÜ GİZLENDİʹ Marmara Deniziʹndeki canlılığa son verecektir. Kanal İstanbul Projesiʹne yönelik ÇED Raporunun hazırlanma sürecinde ilgili kurum ve kuruluş görüşleri dikkate alınmamış, TUBİTAK MAM, DSİ ve DHMI Projeye olumsuz görüş bildirmişler ancak bu olumsuz görüşler kamuoyundan gizlenmiştir. ʹSU ALTYAPISI 19 MİLYAR LİRAYA MAL OLACAKʹ Proje güzergâhında yer alan dereler, sulama kanalları, kanalizasyon sistemleri, su ve doğalgaz boru hatları kesilecek. İptal edilecek ve yeniden yapılması gerekecek içme ve atık sutesisleri 19 milyar liraya mal olacaktır.

 

ʹAFET ANINDA 3 İLÇEYE MÜDAHALE YETERSİZ KALACAKʹ

 

Trafik yoğunluğunu artıracak, yapılması planlanan metro projelerini olumsuz etkileyecektir. Kanal üzerinde planlanan yedi adet köprü, özellikle afet anında; Çatalca, Silivri ve Büyükçekmece ilçelerine müdahale edilmesinde yetersiz kalacaktır. ʹİSTANBULʹUN 36 YILLIK HAFRİYATI ÇIKACAKʹ Kentin atık yönetiminde taşıma maliyetlerini artıracaktır. Bu miktar hafriyat toprağının taşınması sırasında alınacak önlemler, dolgu alanlarına nasıl taşınacağı ve depolama alanı ile ilgili yasal izin ve prosedür bilgileri rapor içeriğinde bulunmamaktadır. Kazıdan çıkacak hafriyat miktarı, İstanbulʹun 36 yıl boyunca üreteceği hafriyata denktir. Yedi yılda taşınabileceği öngörülen bu hafriyat için kentin depolama alanları yetersiz kalacaktır. Havadaki toz miktarı insan hayatını tehdit eden seviyelere çıkacaktır. ʹDOLGU ALANLARI BOĞAZʹI KİRLETECEKʹ Çıkacak hafriyatla Karadenizʹde dolgu alanı oluşturulması, deniz ekosisteminde ve İstanbul Boğazıʹnda kirlilik ve tahribata yol açacaktır.ʹ

Kaynak: (Yerel Haber) - yerelhaber.ist Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı
Kişisel verilerinizin işlendiğini ve saklandığını 6698 sayılı KVKK Md.10 aydınlatma yükümlülüğü kapsamında tarafınıza bildirmek isteriz.